تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

ارائه خدمات مشاوره تلفني خط (148) در مركز مشاوره و خدمات روانشناختي و مشاوره حضوري

1) هدف:

ارائه آگاهي و شناخت لازم براي تصميم گيري مناسب و مقابله مؤثر و كارآمد با مشكلات زندگي و نيل به سازگاري مطلوب رواني با توجه به مشكلات و ماهيت آنها به مراجع تلفني و حضوري.

2) دامنه عملکرد:

مديركل سازمان- معاونين اجتماعي،توانبخشي و پيشگيري سازمان- اداره بهزيستي شهرستانها

3) تعاریف:

مشاوره حضوري: يك ارتباط رويارويي بين مشاور و مراجع كه از اين طريق (مشاور) سعي مي شود به افراد (مراجع) آگاهي و شناخت لازم براي تصميم گيري مناسب ونيز مقابله مؤثر و كارآمد با مشكلات زندگي و نيل به سازگاري مطلوب رواني با توجه به نوع مشكلات و ماهيت آنها به مراجعين ارائه گردد.

مشاوره تلفني: يك رابطه دوطرفه تلفني با رعايت اصول مشاوره اي بين يك مشاور متخصص و مجرب و يك تماس گيرنده به هدف راهنمايي و يا حل مشكل تماس گيرنده.

واحد صداي مشاور: مركز مشاوره تلفني مكاني براي طرح مشكلات مختلف فردي،‌خانوادگي، اجتماعي، ارزيابي اين مشكلات و يافتن راه حل هاي مناسب جهت رفع آنها و يا راهنمايي از طريق تلفن مي باشد. منظور از ارزيابي، ‌بررسي و سنجش مشكلات و منظور از راه حل، يافتن رهنمودها و تصميم گيري هاي مناسب و عملي نمودن آنها توسط تماس گيرنده مي باشد.

مركزمشاوره حضوري:

مكاني است براي مراجعه وطرح مشكلات فردي ،خانوادگي ،اجتماعي و يا سايرمشكلات ،انجام مصاحبه وساير اقدامات تشخيصي به منظورارائه كمكهاي مشاوره ودرماني جهت حل يا كاهش مشكلات مراجعين

4) شرح فعاليت:

در مشاوره حضوري مراجع براي تعيين وقت مشاوره به مسئول پذيرش مركز مشاوره مراجعه نموده ويااز طريق تلفن براي آنان نوبت رزرومي شودودرصورت نداشتن پرونده براي فرد فرم پذيرش تكميل گرديده و پرونده تشكيل مي شود . در مشاوره حضوري نيز پس از اولين مشاوره و كسب اطلاعات اوليه از فرد مراجع در صورتي كه فرد حاضر به همكاري باشد براي جلسات آتي هماهنگي مي گردد تا زماني كه مراجع به نتيجه مطلوب دست يابد جلسات مشاوره ادامه مي يابد و يا اينكه به ساير مشاورين ارجاع داده مي شود.

در صداي مشاور فرد پس از تماس با خط 148 در صورتي كه قبلاً تماس گرفته باشد به ادامه مشاوره پرداخته مي شود و در غير اينصورت اطلاعات اوليه از فرد توسط مشاور تلفني اخذ گرديده و سپس به سايرمراحل مشاوره پرداخته ميشود. در صورتي كه مشكل فرد طي اولين تماس رفع گردد پروسه مشاوره به پايان مي رسد.

و در غير اينصورت مشاور جهت تماس هاي بعدي با فرد هماهنگي مي نمايد و يا اگر لازم باشد به مشاوره تخصصي و حضوري ارجاع داده مي شود.

5) مراجع، ضمائم، پیوستها:

- دستورالعمل ها و آئين نامه هاي ارسالي از طريق دفتر مشاوره و خدمات روانشناختي بهزيستي كشور (دستورالعمل ها وآئين نامه هاي اجرايي و نظارت مربوط به سال ها 81 لغايت 90)

- دستورالعمل و آئين نامه هاي ارسالي از طريق دفتر مشاوره و خدمات روانشناختي بهزيستي كشور (دستورالعمل ها و آئين نامه هاي مربوط به سال ها 82 و 85)

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان