تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

گزارش عملکرد امور اجتماعی اداره کل بهزیستی کردستان

 

اطلاع رسانی شفاف یکی از وظایف مهم روابط عمومی ها به عنوان بهترین مرجع خبر رسانی و آگاه سازی در همه ی ادارات و ارگانها به شمار می رود. لذا این واحد به عنوان قلب تپنده ی هر ارگان و اداره اصلی ترین نقش را در تعاملات بین بخشی و برون سازمانی ایفا می نماید. از همین رو می بایست ضمن رصد کردن همه ی اتفاقات مربوط به حوزه های سازمان مطبوع از آنها آگاهی یافته تا بتواند به مخاطبین به طور شفاف اطلاع رسانی کند.

 روابط عمومی اداره ی کل بهزیستی کردستان، در همین راستا تصمیم گرفته است گزارش های مدونی را از همه ی حوزه های این اداره کل و همچنین شهرستانهای تابعه تهیه نماید و در سایت اداره ی کل منتشر کند تا مخاطبین اطلاعات شفافی را در مورد عملکرد، فعالیتها و برنامه های اداره دریافت نمایند. این گزارشها حاوی اطلاعاتی است که در مصاحبه با مدیر کل، معاونین، رؤسای واحدها و شهرستانها و نیز مراجعه به مستندات به دست آمده است.

بدیهی است این گزارشها در مواقع مساعد و به فراخور تغییر در برنامه ها و فعالیت ها  همواره به روز خواهند شد.

دانلود

 

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان