تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

روند پذيرش و پيشگيري از اختلالات ژنتيك

1) هدف:
- ارتقاء سطح سلامت جامعه از طريق كاهش شيوع و بروز معلوليت هاي ارثي در سطوح شهرستان مركز استان،‌ منطقه اي و كميسيون كشوري مشاوره ژنتيك.
- پيشگيري از معلوليت ها و اختلالات ژنتيكي و مادرزاد ي
- سازماندهي و هماهنگ كردن فعاليت هاي مراكز ژنتيك در قالب يكسان و شبكه كشوري
2) دامنه عملکرد:
مديركل سازمان- اداره بهزيستي شهرستانها- مراكز مشاوره ژنتيك شهرستاني؛ استاني؛ منطقه اي؛ كميسيون كشوري- آزمايشگاه هاي ژنتيك كشوري- آزمايشگاه هاي تخصصي در استان- امور مالي
3) تعاريف:
شبكه كشوري مشاوره ژنتيك: شبكه اي متشكل از مراكز ژنتيك دولتي و غيردولتي است كه در سطح كشور و در استان هاي مختلف مستقر مي باشد و متشكل از 4 سطح ارائه خدمات است.
مشاوره ژنتيك:به معني ايجاد يك رابطه دو طرفه است كه در آن مشاوره به فرد مراجعه كننده در زمينه هاي ذيل كمك مي كند.
مراكز مشاوره ژنتيك=سطح اول- سطح دوم- سطح سوم- سطح چهارم:(كه از اين پس مركز ناميده مي شود) مراكزي هستند كه به منظور ارائه خدمات تشخيصي، پيشگيري و مشاوره اي بيماريهاي مادرزادي و ارثي و يا پيش بيني سطح سلامت افراد در ارتباط با اين بيماريها تأسيس مي گردند.
دوره آموزشي: منظور از دوره آموزشي دوره هايي است كه بر حسب ضرورت توسط معاونت امور فرهنگي و پيشگيري بهزيستي كشور در استانها برگزار مي شود.
دوره بازآموزي: منظور از دوره بازآموزي دوره هايي است كه بر حسب ضرورت توسط معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور يا به سفارش آن برگزار مي شود.
تعرفه: دريافت وجه از مراجعين بابت انجام مشاوره و ارائه ساير خدمات در مراكز طبق آخرين تعرفه هاي تعيين شده در معاونت امور فرهنگي و پيشگيري بهزيستي كشور كه به تأييد رياست محترم سازمان رسيده است و طي بخشنامه به استان ابلاغ شده است، انجام مي گيرد.

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان