تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

دفتر فنی مهندسی

شرح وظیفه و مسئولیتها :

  • تهیه نقشه های معماری و سازه و تأسیسات ساختمانهای سازمان بهزیستی
  • تهیه استعلام و عقد قرارداد با پیمانکاران
  • نظارت بر اجرای کارهای ساختمانهای پروژه های ساختمانی
  • نظارت بر اجرای تعمیرات و هزینه های انجام شده در سطح استان
  • هزینه نمودن اعتبارات عمرانی
  • خرید مصالح ساختمانی توسط کارپردازی
  • توزیع اعتبارات عمرانی با توجه به پیشرفت کار

  •  

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان