تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

بیانیه خط مشی کیفیت بهزیستی کردستان


اداره كل بهزیستی استان کردستان سازمانی است پیشرو در ارائه خدمات پيشگيري ،اجتماعی و توانبخشي به افراد در معرض آسيب ،آسيب ديدگان اجتماعي و معلولين كه در راستاي توانمندسازي،ارتقاي سلامت اجتماعي و كيفيت زندگي، استقلال اجتماعي-اقتصادي جامعه هدف وبهره گيري ازمشاركت عمومي وبخش غيردولتي نقش موثري را ايفا مي كند و براي انجام اين مسئوليتهاموظف به اجراي قوانين ،مقررات واستانداردهاي ابلاغي از سوي وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعي و سازمان بهزيستي كشور مي باشد.
 
هدف اصلی سازمان شناسایی مستمر و توانمندسازي خانوارهای مرتبط با جامعه هدف و ارتقاء سطح معیشتی آنان ونيز انجام اقدامات وراهبردهاي پيشگيرانه و آگاهانه در قالب برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مبتني بر نياز گروه هاي هدف وهمچنین بسترسازی فرهنگی در راستای ایجاد جامعه ای سالم دور از هرگونه اعتیاد و عناصر مخاطره آمیز اجتماعی به منظور جلب رضایت مشتریان سازمان می باشد.
 
اداره كل بهزیستی استان کردستان برای تحقق اهداف بلندمدت خود، اصول سیاستگذاری شده ذیل را بنا نهاده است.
1- استفاده بهینه از منابع انسانی (پرسنل)، تأمین کنندگان، مشاوران و کلیه ذینفعان در راستای تحقق اهداف سازمان.
 
2- بهره گیری از فن آوریهای نو برای حفظ، توسعه و به روزآوری کیفیت خدمات قابل ارائه.
 
3- افزایش و به روزآوری دانش و آگاهی پرسنل در راستای افزایش کیفیت خدمات سازمان.
 
4- استفاده بهینه و کارآمد از سیستم ها، روش ها، رویه های موفق و تجربه شده برای بهبود کیفیت خدمات و بهبود ارتباطات با مشتریان.
 
5- استفاده از فن آوري ها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور به حداکثر رسانیدن بهره وری سازمانی.
اداره كل بهزیستی استان کردستان بر این باور است که با استفاده و استقرار نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر الگوی ISO9001: 2008 میتواند سیاست ها واهداف خود را عینیت بخشیده و بسترهای لازم را برای بهبود مستمر در فرآیندها و ساختار فراهم نماید و در جهت جلب رضایت مشتری اهتمام ورزد.
 
از تمامی همکاران انتظار می رود با همدلی و همفکری صمیمانه اینجانب را به منظور دستیابی به آرمانها و اهداف سازمان یاری نمایند.

سيـدصبـاح قريشي

مدیر کل بهزيستي استان كردستان

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان