تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

گزارش کودک آزاری ::.اورژانس اجتماعی ::.

1. مشخصات فرد گزارش دهنده   ( این اطلاعات کاملا محرمانه بوده و به هیچ وجه بدون رضایت وی منتشر نخواهد شد )
نام
نام خانوادگی
تلفن
e-mail

 
2. نسبت شما با کودک آزار دیده

 
3. تاریخچه و جزییات آزار ها

 
4. مشخصات کودک آزار دیده
نام
نام خانوادگی
نام پدر

 
شماره تلفن منزل کودک
صفحه 1 / 2

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان

خدمات الکترونیک سازمان بهزیستی کردستان