تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

مرکز ارتباطات مردمی


 

به منظور دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات دستگاههای اجرایی و ارائه خدمات بموقع و مؤثر به مردم و همچنین تکریم ارباب رجوع آن دسته از دستگاههای اجرایی اعم از سطح ملی و استانی که عهده دار ارائه خدمات به ارباب رجوع می باشد موظفند واحد هماهنگ کننده ای تحت عنوان میز خدمت در طبقه همکف ساختمان و با حضور یکی از معاونان یا مدیران دستگاه با اعطای اختیارات بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه، خدمت موردنیاز خود را صرفاً از طریق این میز دریافت نمایند.
 
میز خدمت عهده دار وظایف زیر می باشد:
 
1-ارائه اطلاعات و راهنماییهای لازم به مراجعین در ارتباط با امور مرتبط
 
2-دریافت مدارک و درخواست های مراجعین
 
3-انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارائه خدمات نهایی به مراجعین
 
4-دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین
 
5-هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد بسیار ضروری پس از انجام هماهنگی با واحد اقدام کننده
 
6-انجام بازدیدهای میدانی و همچنین لحاظ نمودن نحوه میزان و ارائه خدمات مطلوب به مراجعین بعنوان یکی از شاخص های عمومی 
 
مرکز ارتباطات مردمی :
 
مرکز ارتباطات مردمی بعنوان پل ارتباط مردمی با بهزیستی است و نقش مهمی در ایجاد ارتباط مراجعین با سازمان ایفا می کند.
مراجعین بهزیستی بویژه مددجویان ولی نعمتان در بهزیستی هستند و مؤظف به ارائه خدمات منطبق با نیازهای ایشان می باشیم. در این راستا پرسنل زحمتکش در کمال خوشرویی توأم با صبر و شکیبایی پاسخگو به مطالبات آنها هستند.
بارزترین فعالیت دفتر ارتباطات مردمی تلاش برای رفع مشکلات مددجویان و جلوگیری از سردرگمی مراجعین می باشد که علاوه بر ایجاد رضایتمندی ارباب رجوع رضایتمندی خداوند را بهمراه دارد. تلاش برای رفع مشکلات مردم سرلوحه کار مرکز ارتباطات مردمی سازمان بهزیستی است.
مرکز ارتباطات مردمی بهزیستی کردستان در سال 1388 در سفر ریاست وقت سازمان بهزیستی کشور به استان کردستان افتتاح گردید.
 
اهداف مرکز ارتباطات مردمی:
 
1-ارائه خدمات مناسب به منظور حل مشکلات مددجویان
 
2-جلوگیری از اتلاف وقت مددجویان و تجمع ارباب رجوع در قسمت های دیگر سازمان
 
3-رسیدگی به درخواستهای مددجویان ارجاعی از سایر ادارات و مقامات و اعلام نتیجه اقدامات به مددجو و مرجع فرستنده نامه
 
 


 

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان