تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

جدید

اطلاعات مربوط به تماس با مسئولان بهزیستی استان کردستان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ایمیل

1

سید صباح قریشی

مدیر کل

33233835-087

s.ghoraishi@krd.behzisti.gov.ir

2

تیمور جعفری

معاون پشتیبانی

33280970-087

t.jafari@krd.behzisti.gov.ir

3

محسن شجاعی

معاون امور اجتماعی

33280970-087

m.shojaee@krd.behzisti.gov.ir

4

باقر کرمی

معاون پیشگیری

33280970-087

b.karami@krd.behzisti.gov.ir

5

مژگان مشفق

معاون توانبخشی

33230812-087

m.moshfegh@krd.behzisti.gov.ir

6

حسین رسولی

معاون مشارکت

33235862-087

h.rasooli@krd.behzisti.gov.ir

 اداره بهزیستی  شهرستان دیواندره

7

ناصر کریمیان

رییس

38723344-087

n.karimian@krd.behzisti.gov.ir

 اداره بهزیستی شهرستان بیجار

8

 رضا شاهمرادی

رییس

38224932-087

Shahmoradi226@gmail.com

 اداره بهزیستی شهرستان دهگلان

9

قربانعلی رسولی

رییس

35128856-087

Gh.rasoli@gmail.com

 اداره بهزیستی شهرستان کامیاران

10

حبیب ا.. ابراهیمی

رییس

35524108-087

Habib.ebrahimi@gmail.com

 اداره بهزیستی شهرستان سروآباد

11

پیمان رشیدی

رییس

34824035-087

Rashidi.p1397@gmail.com

 اداره بهزیستی شهرستان مریوان

12

منصور حیدری

رییس

087-34591117

haedarimansur@gmail

اداره بهزیستی شهرستان بانه

13

لقمان صدیقی

رییس

34220910-087

logmansedigi@gmail.com

اداره بهزیستی شهرستان سقز

14

عبدالله رحیمی

رییس

087-36233687

Abdollahrahimi72@gmail.com

اداره بهزیستی شهرستان سنندج

15

امید مهتاب

رییس

33282145-087

Omid.mahtab81@yahoo.com

اداره بهزیستی شهرستان قروه

16

سیروس ملاویسی

رییس

087-35225580

molavaisisirous@gmail.com

 

 

 

چارت سازمانی سازمان بهزیستی استان کردستان

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان